محصولات

پارس اترك ويژه

پارس اترك ويژه

پارس اترک ویژه، روغن عملیات فلزکاری قابل اختلاط با آب بوده و امولسیون (روغن در آب) پایداری را تشکیل می دهد. اين روغن در عملیات فلزکاری گوناگون که نیاز به روغن حل شونده دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

ويژگي ها:

·        تشکیل امولسیون پایدار

·        جلوگیری از رشد و تکثیر باکتری ها و کنترل فساد و بوی نامطبوع امولسیون

·        خاصیت ضد زنگ زدگی

·        خاصیت ضد کف

·        خاصیت ممانعت از خوردگی

·        خاصیت خنک کنندگی

·        قابلیت روانکاری عالی

سطوح کارایی

6743 part 7 MAA

ISO  

2773

ISIRI  

 

موارد كاربرد:

عمليات فلز كاري نظير سنگ زني،مته كاري و اره كاري

 عمليات فلزكاري معمولي با استفاده از روغن امولسيون بدون خاصيت EP(فشار پذيري)

ظاهر امولوسیون

دانسیته در c˚ 15

Gr/cm3

pH محلول 5 %

پایداری

امولوسیون

تست کف

Corrosion

Break point

درصد مناسب برای اختلاط در آب %vol

..........

ASTM

D-1298

ASTM

D-1287

IP-263

IP-312

IP-287

.........

سفید شیری

0.906

9-9.5

pass

pass

Max3%

3-10

 

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید