لیست مزایده و مناقصه ها

جستجو در لیست مزایده
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 نوبت سوم مزايده عمومي غير مستمر 1-1401 تركيبات قير (پارس بازرگان) ۶ تير ۱۴۰۱ ۱۸ تير ۱۴۰۱ مزایده عمومی
2 مزايده عمومي غير مستمر 3-1401 ( كاميون كشنده ديما / تريلر تانكر ) ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۸ تير ۱۴۰۱ فروش
3 نوبت دوم مزايده عمومي غير مستمر 1-1401 تركيبات قير ( پارس بازرگان) ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۷ خرداد ۱۴۰۱ مزایده عمومی
4 مزايده عمومي مستمر 2-1401 (كاميون كشنده ديما / تريلر تانكر حمل) ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ مزایده عمومی
5 مزايده عمومي غير مستمر 1-1401 ( پارس بازرگان-ترکیبات قیر ) ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ مزایده عمومی
6 مزايده عمومي مستمر 1-1401 ۱۷ فروردين ۱۴۰۱ ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ مزایده عمومی
7 مزايده عمومي غیر مستمر 8-1400 ۱۸ دي ۱۴۰۰ ۲۹ دي ۱۴۰۰ مزایده عمومی
8 مزايده عمومي غیر مستمر 7-1400 ۱۱ دي ۱۴۰۰ ۲۲ دي ۱۴۰۰ مزایده عمومی
9 مزايده عمومي مستمر 6-1400 ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ۶ بهمن ۱۴۰۰ مزایده عمومی
10 مزايده عمومي غير مستمر 5 -1400 ۸ شهريور ۱۴۰۰ ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ مزایده عمومی
11 مزايده عمومي 4-1400( مستمر ) ۲ شهريور ۱۴۰۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ مزایده عمومی
12 مزايده عمومي2-1400 غير مستمر : انواع ورق سرد روغني / اقلام راكد ( لوازم اتو مكانيك ؛ لوازم برقي؛ ابزار دقيق ) ۴ مرداد ۱۴۰۰ ۴ شهريور ۱۴۰۰ مزایده عمومی
جستجو در لیست مناقصه
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 خرید پکیج ادتیو ضدیخ آلی ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ۶ تير ۱۴۰۱ خرید
2 خرید مواد شیمیایی دو اتيل هگزانوئيك اسيد و سديم موليبدات 2 ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱ تير ۱۴۰۱ خرید
3 واگذاری كشنده و تانكر و واگذاری عملیات حمل و نقل ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ حمل و نقل
4 انواع ملزومات موردنیاز ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ تامین ملزومات
5 انتخاب پیمانکار امور ترخیص و ارسال اجناس صادراتی ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ ۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ خدمات
6 واگذاري كشنده و تانكر ها ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ حمل و نقل
7 واگذاري عمليات حمل اکستراکت از مبدأ پالايشگاه نفت پارس به مقصد بندرعباس ۱۸ دي ۱۴۰۰ ۲۵ دي ۱۴۰۰ حمل و نقل
8 واگذاري عمليات حمل روغن پایه از مبدأ پالايشگاه نفت پارس به مقصد بندرعباس ۱۸ دي ۱۴۰۰ ۲۵ دي ۱۴۰۰ حمل و نقل
9 واگذاری عملیات حمل لوبکات و آیزوریسایکل از مبداء پالایشگاه اصفهان به مقصد پالایشگاه نفت پارس ۱۸ دي ۱۴۰۰ ۲۵ دي ۱۴۰۰ حمل و نقل
10 واگذاري عمليات حمل لوبكات از پالایشگاه تبریز ۹ شهريور ۱۴۰۰ ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ حمل و نقل
11 واگذاري عمليات حمل لوبكات ۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ حمل و نقل
12 تمدید مناقصه شماره: 16-00 واگذاری عملیات حمل محصولات مظروف صادراتی ۲۸ تير ۱۴۰۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ حمل و نقل