لیست مزایده و مناقصه ها

جستجو در لیست مزایده
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 مزايده عمومي غیر مستمر 8-1400 ۱۸ دي ۱۴۰۰ ۲۹ دي ۱۴۰۰ مزایده عمومی
2 مزايده عمومي غیر مستمر 7-1400 ۱۱ دي ۱۴۰۰ ۲۲ دي ۱۴۰۰ مزایده عمومی
3 مزايده عمومي مستمر 6-1400 ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ۶ بهمن ۱۴۰۰ مزایده عمومی
4 مزايده عمومي غير مستمر 5 -1400 ۸ شهريور ۱۴۰۰ ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ مزایده عمومی
5 مزايده عمومي 4-1400( مستمر ) ۲ شهريور ۱۴۰۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ مزایده عمومی
6 مزايده عمومي2-1400 غير مستمر : انواع ورق سرد روغني / اقلام راكد ( لوازم اتو مكانيك ؛ لوازم برقي؛ ابزار دقيق ) ۴ مرداد ۱۴۰۰ ۴ شهريور ۱۴۰۰ مزایده عمومی
7 مزایده عمومی 1400-1 ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۵ خرداد ۱۴۰۰ مزایده عمومی
8 مزایده عمومی 7-99 (غیر مستمر/قطعات یدکی یوکوگاوا) ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ مزایده عمومی
9 مزايده عمومي 6-99 (غيرمستمر/ انواع ورق سرد روغني) ۹ اسفند ۱۳۹۹ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ مزایده عمومی
10 مزایده عمومی مستمر ۲۱ دي ۱۳۹۹ ۵ بهمن ۱۳۹۹ مزایده عمومی
11 اقلام ابزار دقیق-اقلام لوازم برقی-اقلام اتومکانیک ۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ فروش
12 مزایده عمومی اقلام شیمیایی ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۸ آبان ۱۳۹۹ مزایده عمومی
جستجو در لیست مناقصه
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 واگذاري عمليات حمل اکستراکت از مبدأ پالايشگاه نفت پارس به مقصد بندرعباس ۱۸ دي ۱۴۰۰ ۲۵ دي ۱۴۰۰ حمل و نقل
2 واگذاري عمليات حمل روغن پایه از مبدأ پالايشگاه نفت پارس به مقصد بندرعباس ۱۸ دي ۱۴۰۰ ۲۵ دي ۱۴۰۰ حمل و نقل
3 واگذاری عملیات حمل لوبکات و آیزوریسایکل از مبداء پالایشگاه اصفهان به مقصد پالایشگاه نفت پارس ۱۸ دي ۱۴۰۰ ۲۵ دي ۱۴۰۰ حمل و نقل
4 واگذاري عمليات حمل لوبكات از پالایشگاه تبریز ۹ شهريور ۱۴۰۰ ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ حمل و نقل
5 واگذاري عمليات حمل لوبكات ۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ حمل و نقل
6 تمدید مناقصه شماره: 16-00 واگذاری عملیات حمل محصولات مظروف صادراتی ۲۸ تير ۱۴۰۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ حمل و نقل
7 تمدید مناقصه شماره: 19-00 واگذاری عملیات حمل لوبکات از مبدأ پالایشگاه تهران ۲۸ تير ۱۴۰۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ حمل و نقل
8 خرید مواد شیمیایی دو اتیل هگزانوئیک اسید ۲۱ تير ۱۴۰۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ خرید
9 حمل منواتیلن گلایکول ۲۰ تير ۱۴۰۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ حمل و نقل
10 واگذاری تامین نیروی داربست بندی ۹ تير ۱۴۰۰ ۱۹ تير ۱۴۰۰ خدمات
11 واگذاری عملیات حمل لوبکات ۲ تير ۱۴۰۰ ۲۰ تير ۱۴۰۰ حمل و نقل
12 واگذاری عملیات حمل لوبکات از مبدأ پالایشگاه تهران ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰ تير ۱۴۰۰ حمل و نقل