کد محصول: 35

پارس اترك ويژه


پارس اترك ويژه

سطوح کارایی

6743 part 7 MAA

ISO  

2773

ISIRI  

 

موارد كاربرد:

عمليات فلز كاري نظير سنگ زني،مته كاري و اره كاري

 عمليات فلزكاري معمولي با استفاده از روغن امولسيون بدون خاصيت EP(فشار پذيري)