سوالات پرتکرار

سوالات پرتکرار

  • چه روغني براي خودروي من مناسب است؟

 روغن مناسب خودروي خود را از اينجا انتخاب نماييد.

  • كيلومتر كاركرد روغن موتور نفت پارس در خودروي من چقدر است؟

با توجه به وابستگي كيلومتر كاركرد به سيكل رانندگي و شرايط عملكردي خودرو تخمين دقيق كيلومتر كاركرد روغن موتور امكان پذير نمي باشد. لذا خواهشمند است توصيه سازنده در دفترچه راهنماي خودرو مد نظر قرار گيرد.

  • چگونه از اصالت محصول خريداري شده مطمئن شويم؟

براي اطمينان از اصالت كالاي خريداري شده نام و گريد محصول، شماره بچ و تاريخ توليد را به سامانه ارتباط با مشتريان به شماره 27989898 021 اعلام نموده و اصالت كالا را استعلام نماييد.

  • فهرست عاملين مجاز شركت نفت پارس و اطلاعات تماس را چگونه دريافت كنيم؟

فهرست عاملين مجاز شركت نفت پارس و اطلاعات تماس را از اينجا مشاهده نماييد.

  • شرايط و نحوه اعطاي عامليت شركت نفت پارس چگونه است؟

جهت اطلاع از شرايط و نحوه اعطاي عامليت با شماره تلفن 27981205 021 تماس بگيريد.

  • چگونه انتقاد، پيشنهاد و شكايت خود را ثبت كنيم؟

جهت ارائه پيشنهادات، انتقادات و ثبت شكايات با سامانه ارتباط با مشتريان به شماره 27989898 021 تماس بگيريد.