فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند

فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند

فروشگاههاي شهروند داراي محصولات نفت پارس

1)ابتداي جاده ساوه،ميدان ابوذر،انتهاي سجاد جنوبي،ميدان بهاران"جايگاه اتوسرويس نفت پارس""شهروند بهاران"

2)دهكده المپيك،ميدان المپيك،سه راه زيبا دشت بالا روبروي منبع آب"جايگاه اتوسرويس نفت پارس""شهروند المپيك"

3)حكيميه،بلوار بهار،بلوار معراج،جنب اداره مخابرات"جايگاه اتوسرويس نفت پارس""شهروند حكيميه"

4)بزرگراه رسالت،خيابان هنگام،بلوار دلاوران،بلوار آزادگان"جايگاه اتوسرويس نفت پارس""شهروند آزادگان"

5)ميدان بهمن،خاني آباد نو،خيابان ميثاق،خيابان سينا،جنب شهرداري منطقه19"جايگاه اتوسرويس نفت پارس""شهروند خاني آباد"

6)ميدان سرو،شهرك مخابرات،انتهاي بلوار پيام"شهروند بهرود"

7)بزرگراه كردستان،تقاطع بزرگراه جلال آل احمد،جنب ميوه و تره بار قزل قلعه"شهروند جلال آل احمد"

8)خيابان ستارخان،خيابان خسرو شمالي،جنب ميوه و تره بار صادقيه"شهروند صادقيه"

9)شهرري،ميدان حرم،ميدان معلم،خيابان كريمي شيرازي جنب بازار ميوه تره بار"شهروند شهرري"

10)ميدان پونك،ضلع غربي مجتمع تجاري بوستان،ابتداي خيابان شهيد ميرزابابايي"شهروند بوستان"

11)انتهاي خيابان مطهري،نرسيده به خيابان شريعتي نرسيده به ملك خيابان تركمنستان"شهروند ملك"

12)ميدان صنعت،فازيك،انتهاي خيابان ايران زمين روبروي مجتمع سينا"شهروند ايران زمين"

13)بزرگراه امام علي شمال،ميدان اوشان،بلوار محك،نرسيده به بيمارستان محك،مجتمع البرز"شهروند دارآباد"

14)همت شرق به غرب بعد از اشرفي اصفهاني بلوار عدل"شهروند عدل"

15)ميدان آزادي،داخل ترمينال غرب،روبروي تعاوني15"شهروند آزادي"

16)ميدان راه آهن،ابتداي خيابان كارگر،مجتمع طلائيه"شهروند راه آهن"

17)ميدان شهدا،خيابان كفائي اماني،كوچه تهراني يك"شهروند 17شهريور"

18)جنت آباد مركزي،بين نيايش و همت،روبروي 35متري گلستان "شهروند جنت آباد