ارکان جهت ساز و اهداف راهبردی

ارکان جهت ساز و اهداف راهبردی

شركت نفت پارس به عنوان يكي از قطب هاي توليد صنعت روانکاری (روغن هاي صنعتی و موتوری) در كشور در روند توسعه پايدار ارکان جهت ساز و راهبردی های کلان خود را تدوین نموده است.

 ارکان جهت ساز شرکت نفت پارس شامل: ارزش های سازمانی، چشم انداز و ماموریت می باشد.
ارزش هاي سازماني عبارتند از:
1- شفافيت  2- تعالي  3- مسئوليت پذيري 4- نوآوري  5- كيفيت  6- خلق ارزش

ماموريت شركت نفت پارس: "توليد محصولات و ارائه راهكار در حوزه روانكارها، با هدف كمك به عملكرد عالي و محافظت از تجهيزات موتوري و ماشين آلات، وراي نيازهاي مشتريان، با بهره گيري از فن آوري پيشرو و دوستدار محيط زيست"

چشم انداز شركت نفت پارس: انتخاب اول مشتري

چشم انداز تفصيلي : نفت پارس به عنوان سازماني پايدار و مسئوليت پذير در قبال كليه ذينفعان، تا سال 1407 ، از طريق ارائه محصولات و راهكارهاي فن آورانه و نوآورانه، انتخاب اول مشتريان در زمينه روانكارهاي تجهيزات موتوري و ماشين آلات در بازارهاي داخلي خواهد شد.

 

مدل راهبردی  خلق ارزش پايدار و متوازن، شركت نفت پارس  شامل:  8 هدف استراتژيك 1- توسعه سبدسرمايه گذاري 2- توسعه درآمدهاي ارزي 3- توسعه بازار داخلي 4- حفظ محيط زيست، بهينه سازي مصرف انرژي 5- مديريت هزينه ها 6- توسعه فعاليت هاي دانش بنيان 7- توسعه زيرساخت هاي سازمانی و سيستمي 8- توسعه و ارتقا سرمايه انساني می باشد.