تعالی سازمان

تعالی سازمان

شركت نفت پارس به عنوان يكي از قطب هاي توليد صنعت روانكاري (روغن هاي صنعتي و موتوري) و سازمان هاي پيشرو در كشور، بخش اعظم نقشه راه و مسير تعالي سازماني را طراحي و اجرا نموده است.

 

 مسير تعالي شركت نفت پارس

  • اخذ گواهينامه تعهد به تعالي در سال 95
  • اخذ تقديرنامه يك ستاره در سال 96
  • اخذ تقديرنامه  سه ستاره در سال 97
  • اخذ تنديس بلورين در سال هاي 98، 99 و 1400

مدل تعالي سازماني داراي 9 معيار،32 زير معيار و 1000 امتیاز می باشد.

مدل تعالي سازمانی دارای  1000 امتیاز در دو بخش  توانمندسازها (500 امتیاز)  و نتایج ( 500 امتياز)  می باشد.

معيارهاي مدل تعالي سازماني به ترتيب شامل:

1) رهبري

2) استراتژي

3) كاركنان

4) شراكتها و منابع

5) فرآيندها محصولات و خدمات در بخش توانمندساز

6) نتايج مشتري

7) نتايج كاركنان

8) نتايج جامعه

9) نتايج كسب و كار در بخش نتایج  مي باشد.

  8 مفهوم بنيادين مدل تعالي  سازماني شامل:

1- ارزش افزايي براي مشتريان

2- ايجاد آينده پايدار

3- توسعه قابليت سازماني

4- هدايت خلاقيت و نوآوري

5- پايداري نتايج برجسته

6- موفقيت از طريق استعداد كاركنان

7- مديريت چابكي

8- رهبري با دورانديشي و الهام بخشي مي باشد.

 

 

منطق رادار مدل تعالی سازمانی مشتمل بر 4 عنصر نتايج، رويكرد، جاري سازي، ارزيابي و اصلاح مي باشد.