جزئیات خبر

شرایط اولیه اخذ کد عاملیت

جهت ثبت نام و تکمیل فرم عاملیت فروش به بخش فروش  و توسعه بازار ( فرم درخواست همکاری فروش ) مراجعه نمایید.

شرایط اولیه اخذ کد عاملیت
  • داشتن جواز کسب مرتبط برای اشخاص حقیقی یا ارایه مدارک شرکت ( اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات، روزنامه رسمی، کد اقتصادی و شناسه ملی )
  • داشتن فروشگاه و امکانات انبارش و پخش: ( اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل کسب و انبار، اسناد مالکیت خودروهای پخش، لیست بیمه کارکنان و ... )
  • داشتن سوابق کاری مرتبط ( گواهی عاملیت شرکت های دیگر و ... ) 
  • داشتن گردش حساب مالی مناسب و ارایه سوابق مالیاتی : ( ارایه شماره حساب های جاری فعال و صروت حساب از حساب اصلی، ارائه گواهی ثبت نام در ارزش افزوده و ... )
  • امکان ارائه تضامین معتبر ( ارائه ضمانتنامه بانکی / ترهین سند مالکیت )
  • فیش سپرده دو میلیون تومانی ( بعد از تایید نهایی )
  •  

فرم درخواست همکاری فروش

نظرات کاربران
نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید