فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند

فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند

فروشگاههاي شهروند داراي محصولات نفت پارس

1.ميدان المپيك،سه راه زيبا دشت بالا،روبروي منبع آب"شهروند المپيك" 

2.اتوبان شهيد بابائي،حكيميه،بلواربهار،بلوار معراج،جنب اداره مخابرات"شهروند حكيميه" داراي جايگاه تعويض روغن رايگان نفت پارس 

3.شهرري،ميدان حرم،ميدان معلم،خيابان كريمي شيرازي،جنب بازار ميوه و تره بار"شهروند شهرري" داراي جايگاه تعويض روغن رايگان نفت پارس 

4.ميدان بهمن به سمت خاني آباد،خيابان ميثاق،خيابان مينا،جنب شهرداري منطقه19"شهروند خاني آباد" داراي جايگاه تعويض روغن رايگان نفت پارس 

5.ابتداي جاده ساوه،ميدان ابوذر،انتهاي سجاد جنوبي،ميدان بهاران"شهروند بهاران" داراي جايگاه تعويض روغن رايگان نفت پارس 

6.ميدان سرو،شهرك مخابرات،انتهاي بلوار پيام"شهروند بهرود"

7.ميدان پونك،ضلع غربي مجتمع تجاري بوستان،ابتداي خيابان شهيد ميرزابابايي"شهروند بوستان"

8.بزرگراه كردستان،تقاطع بزرگراه جلال آل احمد ،جنب ميوه و تره بار صادقيه

9.خيابان ستارخان،خيابان خسرو شمالي،جنب ميوه و تره بار صادقيه"شهروند صادقيه"

10.بزرگراه رسالت،خيابان هنگام،بلوار دلاوران،بلوارآزادگان"شهروند آزادگان"

11.ميدان آرژانتين،جنب پارك سوار بيهقي"شهروند بيهقي"

12.ميدان صنعت،فاز يك،انتهاي خيابان ايران زمين،روبروي مجتمع سينا"شهروند ايران زمين"

13.انتهاي خيابان مطهري،نرسيده به خيابان شريعتي،نرسيده به ملك،خيابان تركمنستان"شهروند ملك"