لیست محصولات

پارس محافظ پارس محافظ
پارس محافظ

پارس محافظ با بهره گيري از روغن پايه بسيار مرغوب و مواد افزودني خاص جهت پوشش دهي روي فلزات توليد گرديده است. ويژگي ها: ·        مقاومت در برابر اكسيداسيون ·        محافظت از قطعات فلزي در مقابل زنگ ردگي و خوردگي در مراحل ساخت و نگه...