محصولات

پارس مزدا
20

پارس مزدا

پارس مزدا روغن موتور ديزلي است که با بهره­گيري از روغن هاي پايه­ مرغوب و مواد افزودني مناسب برای استفاده در موتورهای ديزلي سنگين تحت شرايط سخت عملياتي و مطابق با سطح کارايی API CD توليد گرديده­است.

شایان ذکر است SAE 40 این محصول جایگزین روغن پارس پاسارگاد ویژه 40 و SAE 25W-50 جایگزین روغن پارس پرتو ویژه 25W-50 می باشد.

 

سطوح کارآیی:

API CD

INSO 222600

 

خواص فیزیکی و شیمیایی

روش آزمون

واحد

مشخصات موردی

گرید

J-300

-

SAE 40

SAE 25W-50

گرانروی در دمای 100˚C

ASTM D-445

cSt

65/15

95/20

شاخص گرانروی

ASTM D-2270

-

88

110

وزن مخصوص در دمای 15˚C

ASTM D-1298

g/cm3

908/0

901/0

نقطه اشتعال

ASTM D-92

oC

242

240

نقطه ریزش

ASTM D-97

oC

12-

21-

میزان قلیائیت کلTBN

ASTM D-2896

mgKOH/g

8/10

10


 

 

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید