جزئیات خبر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نماینده قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1398/03/05 در محل موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی واقع در تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی،شهرک والفجر،خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6 تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید