جزئیات خبر

شصت ثانیه برای محیط زیست

پيشگيري از پيامد زيست محيطي

چنانچه مسئوليت اجراي كار با فعاليتي برعهده شما گذاشته شده است، شما همواره در قبال اجراي آن كار مسئول مي باشيد، به همين منظور مي بايست تلاش نمائيد تا كوچكترين قصوري در بروز پيامد زيست محيطي آن فعاليت رخ ندهد .

 

شصت ثانیه برای محیط زیست

خلاصه راهنماي مراحل جنبه زيست محيطي

  • سرپرستان واحدها و كارشناس مربوطه، جنبه هاي زيست محيطي خود را شناسايي و ليست مربوطه را تنظيم مي نمايند .
  • فرم جمع آوري اطلاعات اثرات و جوانب زيست محيطي ثبت مي گردد .
  • كليه جنبه هاي زيست محيطي شناسايي شده، به 3 گروه عمده تقسيم مي گردد .
  • معيارهايي كه در ارزيابي جنبه ها ملاك عمل قرار مي گيرد عبارتند از :

1- شدت اثر

2- احتمال وقوع

بر اساس جداول شماره 1 و 2 روش اجرايي ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي

  • براي ارزيابي جنبه‌ها از فرمول زير استفاده مي‌شود :

شدت اثر * احتمال وقوع = (S*O) RPN

 

  • در صورتي كه جنبه ي محيط زيستي احتمال وقوع كم باشد و ميزان شدت اثر يك جنبه زيست محيطي از 3 به بالا باشد كنترل هاي عملياتي همانند جنبه ي بارز براي آن در نظر گرفته مي شود .

هميشه به ياد داشته باشيد كه شما جزئي از كل (بخشي از گروه) مي باشيد، بنابراين همواره از دانش فردي خود و ساير همكاران در بررسي وضعيت زيست محيطي، پيش از شروع به كار كمك گيريد .

دانلود فایل اصلی

نظرات کاربران
نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید