جزئیات خبر

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت نفت پارس (سهامي عام)

شماره ثبت 6388 شماره شناسه ملي 10100302746

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت نفت پارس (سهامي عام)

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت نفت پارس (سهامي عام) و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت، كه به شرح ذيل برگزار مي گرددحضور به هم رسانند.

زمان : روز يكشنبه 1395/10/05 ساعت 10 صبح

مكان : تهران، بلوار ميرداماد، بين بزرگراه مدرس و خيابان نفت، شماره 346، ساختمان نفت پارس

جهت ورود به جلسه همراه داشتن كارت شناسايي معتبر، گواهي سهام و وكالتنامه محضري الزامي مي باشد. برگ ورود به جلسه يك ساعت قبل از شروع جلسه در همان مكان توزيع خواهد شد.

دستور جلسه :

انتخاب اعضاء هيئت مديره.

ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.

           هيئت مديره شركت نفت پارس (سهامي عام)

نظرات کاربران
نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید