حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده پژو 206 (تيپ 5-تيپ 6- اس دي) 3/4 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده پژو 206 (تيپ 5-تيپ 6- اس دي) 6 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده پژو 206 (تيپ 5-تيپ 6- اس دي) 2 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده پژو 206 (تيپ 5-تيپ 6- اس دي) 1 لیتر