لیست مزایده و مناقصه ها

واگذاری عملیات حمل منو اتيلن گلايكل (MEG) تمدیدشد

مناقصه شماره 17/01

در خصوص واگذاري عمليات حمل منواتيلن گاليكول (MEG)

از مبدأ پتروشيمي شازند، مارون ، فرسا شيمي و مرواريد به مقصد پالايشگاه نفت پارس

واگذاری عملیات حمل منو اتيلن گلايكل (MEG) تمدیدشد

مبدا حمل محصولات: پتروشیمی شازند،مارون، فرسا شیمی و مروارید

مقصد حمل محصولات: پالایشگاه نفت پارس به نشانی تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

کارفرما(مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت : معاونت بازرگانی

مدت اجرای موضوع مناقصه: یکسال تمام شمسی

سپرده شرکت در مناقصه .....

 

اسناد مناقصه پیوست میباشد.