لیست مزایده و مناقصه ها

متمم اول مزايده عمومي غير مستمر 6-1401 اقلام راكد ( اقلام ابزار دقيق / اقلام اتومكانيك / اقلام برقي )

متمم اول مزايده عمومي غير مستمر 6-1401 اقلام راكد ( اقلام ابزار دقيق / اقلام اتومكانيك / اقلام برقي )

متمم اول مزايده عمومي غير مستمر 6-1401 اقلام راكد ( اقلام ابزار دقيق / اقلام اتومكانيك / اقلام برقي )

آدرس بازديد و تحويل پاكات : تهران/ كيلومتر 22 اتوبان شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج ) پالايشگاه نفت پارس

 

اسناد مزایده پیوست میباشد.