مشخصات و سوابق اعضاي هيئت مديره شرکت نفت پارس

مشخصات و سوابق اعضاي هيئت مديره شرکت نفت پارس

نام و نام خانوادگي : محمدابوالقاسمی
سمت : رئيس­ هيئت مديره (غیر موظف)
تحصيلات/مدارك حرفه اي : کارشناسی ارشد (حسابداری)
سابقه اجرايي شركت :-
نماينده :گروه توسعه انرژي تدبير
سوابق مهم اجرايي :مدیر امور شركت ها، مجامع و سرمایه گذاری های بانک پارسیان، عضو هیأت مدیره شركت تجارت الکترونیک پارسیان كیش، عضوهیأت مدیره شركت توسعه ساختمانی پارسیان، عضو هیأت مدیره شركت بركت تل، مدیر مالی موسسه بنیاد بركت ، عضوهیأت مدیره شركت كاغذ سبز خوزستان، عضو هیأت مدیره و معاون مالی و اداری شركت فسفات كارون، معاون مالی و اداری شركت فولاد صنعت قائنات،عضو هیأت مدیره شركت توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان ، مدیر عامل شرکت خدمات مدیریت بصیر، معاون مالی و پشتیبانی گروه توسعه انرژی تدبیر، معاون مالی و اداری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
نام و نام خانوادگي : مهرداد كارگري
سمت : نايب رئيس هيئت مديره (غیر موظف)
تحصيلات/مدارك حرفه اي : دکتری مهندسی صنایع
سابقه اجرايي شركت :-
نماينده : شركت سرمايه گذاري ملي ايران
سوابق مهم اجرايي : عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو، عضو هیئت مدیره شرکت سینا دارو، عضو هیئت مدیره شرکت تراکتور سازی ایران، عضو هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری و سوابق متعدد اجرایی دیگر
نام و نام خانوادگي : امید فرهنگی فر
سمت : عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
تحصيلات/مدارك حرفه اي : کارشناسی ارشد (حقوق خصوصی)
سابقه اجرايي شركت :مدیرامورحقوقی و قراردادها
نماينده : گروه سرمایه گذاری تدبیر
سوابق مهم اجرايي : وکیل پایه یک دادگستری و مدیرامور حقوقی و قراردادهای شرکت های پتروشیمی غدیر، سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت، توسعه صنعت و معدن تدبیر و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مختلف
نام و نام خانوادگي : بهزاد نجارنژاد اصل
سمت : عضو­هيئت مديره (غیر موظف)
تحصيلات/مدارك حرفه اي : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
سابقه اجرايي شركت :-
نماينده : شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا
سوابق مهم اجرايي : حسابرس موسسه مفيد راهبر،رئيس حسابداري شركت ايران خودرو ديزل،معاون مالي و اداري شركت سرمايه گذاري تاسيسات دريايي ايران . مدير اقتصادي شركت ايساكو. عضو هيئت مديره شركت خدمات حفاري سروك كيش .عضو هيئت مديره شركت سكان اروند . عضو هيئت مديره شركت توربين بادي آبادان.
نام و نام خانوادگي : مصطفی کارگر
سمت : عضو­هيئت مديره (موظف)
تحصيلات/مدارك حرفه اي : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سابقه اجرايي شركت :معاون مالی و اقتصادی
نماينده : توسعه حفاري تدبير
سوابق مهم اجرايي : معاونت مالي و اقتصادي، مدیر حسابداری مدیریت، رئیس حسابداری صنعتی شرکت های نفت پارس، فومن شیمی، گلوکوزان وعضو هیئت مدیره شرکت های پارس بازرگان و مدبران شیمی