گواهی نامه

تنديس قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء 1391

تنديس قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء 1391

دريافت تنديس ازقرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(رزمايش مدافعان آسمان ولايت3)