کد محصول:

پارس تيزرو


پارس تيزرو

سطوح کارایی

SF/CC

API

46152 B/C

MIL-L-

4783

ISIRI

موارد کاربرد:

خودروهای بنزيني طراحي شده تا سال 1990 ميلادي و دیزلی (غیر سوپر شارژ)