کد محصول:

پارس برينگ


پارس برينگ

سطوح کارایی

51517 PART 2 (CL)

DIN

WORCHESTER PART 4

MORGAN

موارد کاربرد:

·         سيستم‌هاي گردشي ماشين آلات

·         روانكاري برينگ‌هاي نورد سرد و برينگ‌هاي ROLL-NECK

·         روانكاري چرخ دنده‌هاي تحت شرايط آسان و متوسط