کد محصول: 69

پارس فوتس اويل


پارس فوتس اويل

پارس فوتس اويل

محصول جانبي فرآيند روغن‌‌گيري(Deoiling)  از اسلاك وكس با درصد آروماتيك و گوگرد پايين مي‌باشد كه بسته به نوع اسلاك وكس، داراي ويسكوزيته متغير بوده و در صنايع آرايشي و بهداشتي مورد استفاده قرار مي گيرد.