کد محصول: 61

پارس دريا


پارس دريا

سطوح کارایی

CF

API

 

موارد کاربرد :

موتورهای اصلی و جانبی دیزلی چهار زمانه دریایی ترانک پیستون با دور متوسط که از سوختهاي تقطیری )با حداکثر 1درصد وزنی گوگرد استفاده مي كنند.

انتقال دهنده‌های قدرت، توربوشارژها

مناسب جهت استفاده در تاسیسات عرشه و سایرکاربردهای دریایی که نیاز به روغن با 40 و SAE 30 دارند .