کد محصول: ۹۲۰۷۹۰۰۱۰

پارس سوپر پيشرو


 پارس سوپر پيشرو

 

سطوح کارایی

SM/CF

API

A3/B4/C3

ACEA

P229.31

MB

---------

Porsche

Longlife-04

BMW

502.00/505.01

VW

13383-11378

ISIRI

 

موارد کاربرد:

خودروهای بنزيني طراحي شده از سال 2004 تا سال 2010 ميلادي