کد محصول: 55

پارس روئين


پارس روئين

 

موارد کاربرد:

پوشش سطوح قطعات فلزی

چرخ دنده های باز

سیم های یکسل و زنجیرها

ماشین آلات ساختمانی و معدنی آسیاب ها