کد محصول: 47

پارس كلسيم كمپلكس


پارس كلسيم كمپلكس

موارد کاربرد :

یاتاقان های مسطح و ضد اصطکاک

اجزای ماشین آلات تحت شرایط عملیاتی سخت )دما و فشار بالا(