کد محصول: 45

پارس شاسي پلاس


پارس شاسي پلاس

موارد کاربرد :

روانکاری عمومی کلیه اتصالات، به خصوص شاسی خودرو