کد محصول: 32

پارس ماهان


پارس ماهان

موارد کاربرد :

روانکاری یاتاقان های ضد اصطکاک و مسطح

 دنده ها 

کوپلینگ موتورهای الکتریکی

 پمپ ها و کمپرسورها

 نوارهای نقاله ماشین ابزار روانکاری قسمتهاي مختلف خودرو )جلوبندي، سيستم تعليق، سيبكها، محورها و چهارشاخ گاردان و ياتاقان هاي چرخ(