کد محصول: 38

پارس فلاشينگ


پارس فلاشينگ

موارد كاربرد :

شستشوي سيستم هاي گردشي، ياتاقان، جعبه دنده هاي بسته

 سيستم هاي هيدروليك