کد محصول: 36

پارس راك دريل


پارس راك دريل

سطوح کارایی

P47, P50 & P53

ISO

6743-13

Cincinnati Milacron

9099

ISIRI

 

موارد كاربرد:

قطعات ماشين ابزار از جمله جعبه دنده ها و ياتاقان ها

 سيستم هاي هيدروليك ماشين ابزار

 سيستم هاي كشويي ماشين ابزار