کد محصول: 33

پارس انتقال حرارت


پارس انتقال حرارت

سطوح کارایی

6743 PART 12 B 13

ISO

11298-12 QB

ISIRI

 

موارد کاربرد :

سیستم های بسته عملیاتی تا حداکثر دمای 300 درجه سانتیگراد