کد محصول: 30

پارس كمپرسور 1053


پارس كمپرسور 1053

 

سطوح کارایی

6743 PART 3A-DAH

ISO

51506 VDL

DIN

 

موارد کاربرد :

انواع کمپرسورهای تیغه ای و مارپیچی

كمپرسورهاي رفت و برگشتي