کد محصول: 26

پارس توربين


پارس توربين

سطوح کارایی

51515

DIN             

489:1999

BS  

11298-5

ISIRI

 

موارد كاربرد:

توربين هاي آب، بخار و گاز

توربوكمپرسورها