کد محصول: 25

پارس نيسان PAG


پارس نيسان PAG

سطوح کارایی

51517 PART 3( CLP)

DIN

224

US STEEL

9005-D94

AGMA

 

موارد كاربرد:

ياتاقان ها و دنده هاي صنعتي تحت شرايط فشار و دماي بالا

دنده هاي صنعتي باكاركرد در محدوده دمايي وسيع