کد محصول: 24

پارس نيسان S


پارس نيسان S

 

سطوح کارایی

51517 PART 3( CLP)

DIN

224

US STEEL

9005-D94

AGMA

 

موارد كاربرد :

دنده هاي مارپيچي و هيپوئيد تحت فشار و دماي بالا

دنده هاي صنعتي با كاربرد در محدوده دمايي وسيع

ياتاقان ها

 جعبه دنده توربين نيروگاه هاي بادي

 سيستم هاي روانكاري گردشي و پاششي