کد محصول: 22

پارس هيدروليك اتوماتيك


پارس هيدروليك اتوماتيك

سطوح کارایی

51524 PART 3 (HVLP)

DIN

6423

ISIRI

 

موارد کاربرد :

سيستم هاي هیدرولیک کوره ها

سیستم های انتقال نیروی هیدرولیک

دارای محدوده عملکرد دمايي وسیع

ياتاقان های در معرض دمای بالا

سيستم هاي هیدرولیک كشتي ها