کد محصول: 19

پارس بابك ويژه


پارس بابك ويژه

سطوح کارایی

51524 PART 2 (HLP)

DIN

HF.0, HF.1, HF-2

DENISON

6423

ISIRI

 

موارد كاربرد:

سيستم هاي هيدروليك و گردشي پيشرفته

 جعبه دنده هاي بسته

 جعبه لنگ انواع كمپرسورها

 سيستم هيدرويك ماشين آلات راهسازي و معادن

 سيستم هاي هيدروليك پرس هاي سبك و سنگين