کد محصول: 18

پارس بابك


پارس بابك

سطوح کارایی

51524 PART 1 (HL)

DIN

HF-2

DENISON

51517 PART 2 (CL)

DIN

6423

ISIRI

 

موارد كاربرد:

سيستم هاي هيدروليك و گردشي بدون نياز به مواد افزودني ضد سايش

جعبه دنده هاي بسته

 جعبه لنگ انواع كمپرسور

ياتاقان‌هاي ضد اصطكاك

ماشين‌آلات نساجي كه روغن‌ R&O در آنها توصيه گرديده است.