کد محصول: 16

پارس مدوس


پارس مدوس

سطوح کارایی

GL-1

API

2975

ISIRI

 

موارد کاربرد :

جعبه دنده های دستی

جعبه دنده های ساده و حلزونی