کد محصول: 15

پارس مدوس اي پي


پارس مدوس اي پي

 

سطوح کارایی

GL-4

API

2873

ISIRI

2105

MIL-L

 

موارد کاربرد :

جعبه دنده های دستی خودروهای سواری و دیزلی

تحت شرایط سرعت بالا - گشتاور پا یین و سرعت پا یین - گشتاور بالا

چرخ دنده های هیپوئیدي و ديفرانسيل ها