کد محصول: 10

پارس گازسوز ویژه


پارس گازسوز ویژه

 

سطوح کارایی

CD

API

3088

ISIRI

 

موارد کاربرد :

موتورهای گازسوز ثابت(Stationary) نظیر دیزل ژنراتورهای موجود در نیروگاه ها