کد محصول: 3

پارس اروند ديزل


پارس اروند ديزل

سطوح کارایی

CD/SF

API

موارد کاربرد :

موتورهای دیزلی سنگين و نيمه سنگين

 ماشین آلات راهسازی ، معدنی ، ساختمانی و کشاورزی

دیزل ژنراتورهاي ثابت

موتورهای دریایی سنگین(گريد 50SAE)