کد محصول: 931103010

پارس دو زمانه ويژه


پارس دو زمانه ويژه

سطوح کارایی

TC

API

6639

ISIRI

 

موارد کاربرد :

موتور سیکلت ها_  قایق های موتوری_ اره‌های موتوری_ ماشین آلات دارای موتور دو زمانه هوا خنک