کد محصول: 923915070

پارس سوپر كيان ويژه


پارس سوپر كيان ويژه

 

سطوح کارایی

SC/CC

API

2104 B

MIL-L-

585

ISIRI

 

موارد کاربرد :

موتورهاي بنزيني و ديزلي سبك غير سوپرشارژ