کد محصول:

پارس سوپر پایا پلاس


پارس سوپر پایا پلاس

سطوح كارايي:

  • API SL
  • ACEA A3-02, B3-98
  • MB 229.1
  • VW 50500
  • INSO 22261