کد محصول: 922540362

پارس ارس


پارس ارس

سطوح کارایی :

SG/CD

API

46152 D

ACEA

46

ML-L-

موارد کاربرد :

خودروهای بنزینی طراحي شده تا سال 1993ميلادي و ديزلي توربوشارژ