لیست محصولات

پارس تكتاز RBB پارس تكتاز RBB
پارس تكتاز RBB

پارس تكتاز، گريسي با پايه سديم است و قابليت مصرف در ياتاقان هاي دور بالا را دارد.  اين گريس در برابر آب مقاومت كمي از خود نشان مي دهد.  لازم به ذكر است كه اين گريس در سيستم هاي روانكاري مركزي كاربرد ندارد و حداكثر دماي مجاز عملياتي آن 120˚C مي‌باشد.   ويژگ...

پارس كوهين (بنتون) پارس كوهين (بنتون)
پارس كوهين (بنتون)

پارس کوهین)بنتون(، از روغن پايه معدني و تغلیظ کننده غیرصابونی )خاک بنتون(توليد گرديده است که به دلیل ساختار خاص ذوب نمی شود و برای مصرف در شرایط عملکردی دمای بالا مناسب است. این گریس باید در فواصل زمانی کوتاه تعویض شود. حداکثر دمای مجاز عملیاتی این گریس 180˚C  می...

پارس كوهين SHC (گريس نسوز) پارس كوهين SHC (گريس نسوز)
پارس كوهين SHC (گريس نسوز)

گريس سنتزي پارس كوهين SHC (گریس نسوز) پارس کوهین SHC ، از روغن پایه سنتزی و تغلیظ کننده غیر صابونی )خاک بنتون(توليد مي‌گردد.  پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و تجزیه حرارتی، به واسطه حضور روغن پایه سنتزی، و دامنه دمای عملیاتی گسترده، به واسطه ساختار آن، و...

پارس روئين پارس روئين
پارس روئين

گريس پارس رويين اين محصول نيمه سيال از اختلاط نوعي تركيبات آسفالتي(باقيمانده هاي سنگين حاصل از تقطير نفت خام)، روغن پايه مناسب و مواد افزودني مورد نياز توليد مي‌شود. اين روانكار سياه رنگ بسيار چسبنده مي‌باشد. پارس رويين M-1000  به دليل داشتن حلال، در سيستم ها...