محصولات

پارس تكتاز RBB

پارس تكتاز RBB

پارس تكتاز، گريسي با پايه سديم است و قابليت مصرف در ياتاقان هاي دور بالا را دارد اين گريس در برابر آب مقاومت كمي از خود نشان مي دهد لازم به ذكر است كه اين گريس در سيستم هاي روانكاري مركزي كاربرد ندارد و حداكثر دماي مجاز عملياتي آن 120˚C مي‌باشد.

 

ويژگي ها:

·        مقاومت در برابر خوردگي و زنگ زدگي

·        چسبندگي خوب

موارد کاربرد :

یاتاقان های دور بالا به خصوص در صنايع نساجي

ياتاقا نهاي الكترموتورها و ژنراتورها 

گرید (درجه)↓ نوع تغلیظ کننده

نفوذپذیری کارکرده در C˚ 25

mm/10
نقطه قطره ای  شدن c˚ رنگ

دمای عملیاتی

c˚

استاندارد

DIN51502
روش آزمون ←

ASTM

D-3340

ASTM

D-217

ASTM

D-2265
.......... .......... ..........
2 NLGI

سديم

265-295 160 قهوه اي 20- تا 120 K2M-20
3 NLGI

سديم

220-250 160 قهوه اي 20- تا 120 K3M-20

 

سایر گریدها در صورت نیاز تولید می گردد.

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید