محصولات

پارس شاسي گرافيته

پارس شاسي گرافيته

گريس پارس شاسي گرافيته، از روغن پايه معدني و تغليظ كننده صابون كلسيم همراه با يك روانكار جامد )گرافيت جهت كاركرد در شرايط تحمل بار بالا توليد گرديده است.

ويژگي ها:

·        خواص ضد سايشي عالي

·        مقاومت عالي در برابر آب

موارد کاربرد :

یاتاقان هایمسطح با سطوح ناهموار

دمای عملیاتی تا 60ºC 

مواردی که امکان حضور آب وجود دارد

غلاف پمپها

* در ياتاقان هاي چرخشي قابل كاربرد نيست

گرید (درجه)↓ نوع تغلیظ کننده

نفوذپذیری کارکرده در c˚ 25

mm/10
نقطه قطره ای شدن c˚ رنگ

دمای عملیاتی

c˚

استاندارد

DIN51502
روش آزمون ←

ASTM

D-3340

ASTM

D-217

ASTM

D-2265
.......... .......... ..........
2 NLGI

كلسيم

265-295 95 قهوه اي تيره 20- تا 60 KF2C-20
3 NLGI

كلسيم

220-250 95 قهوه اي تيره 20- تا 60 KF3C-20

 

سایر گریدها در صورت نیاز تولید می گردد.

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید