پرسشنامه ارزيابي کانالهای ارتباطی

پرسشنامه ارزيابي کانالهای ارتباطی

 به استحضار مي رساند ؛ هدف از ارسال این پرسشنامه ، سنجش علمي ميزان رضايت مندي مشتريان از کانالهای ارتباطی شرکت نفت پارس در سال 1400 است ، لذا تقاضا مي گردد با تكميل دقيق پرسشنامه ، اين شركت را در بهبود و ارتقاي کانالهای ارتباطی ياري رسانيد .